Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о пријему Захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом - "САРАЈЕВО - ГАС" а.д. Источно Сарајево

Постављено у
03.04.2017.
Привредно друштво "САРАЈЕВО - ГАС" а.д. Источно Сарајево је, на основу члана 43. став 2. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске поднијело Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом...

Обавјештење о одржавању 41. редовне сједнице

Постављено у

30.03.2017. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 41. редовну сједницу у четвртак, 6. априла 2017. године...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МСЕ "Дервента 1"

Постављено у

29.03.2017.
Услужно трговинско привредно друштво "АЛТА" друштво са ограниченом одговорношћу Прњавор, поднијело је дана 14.02.2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње  Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "Дервента 1"...

Обавјештење о одржавању 40. редовне сједнице

Постављено у

23.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 40. редовну сједницу у четвртак, 30. марта 2017. године...

Обавјештење о размaтрању Захтјева за издавање, односно продужење дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска"

Постављено у

16.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, дана 16.03.2017. године, одржала 39. редовну сједницу, са дневним редом који је благовремено објављен приликом заказивања ове редовне сједнице...

Обавјештење о одржавању 39. редовне сједнице

Постављено у

10.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 39. редовну сједницу у четвртак, 16. марта 2017. године...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - „Агроцентар Лијевче“ д.о.о. Лакташи

Постављено у

01.03.2017.
На 38. редовној сједници одржаној дана 01.03.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва „Агроцентар Лијевче“ д.о.о. Лакташи...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Говза Б-Г-1-Јелеч"

Постављено у

01.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 38. редовној сједници одржаној 01.03.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Говза Б-Г-1-Јелеч" по захтјеву подносиоца "ЕЛЕКТРОС" друштвa са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и одобрење права на подстицај - СФЕ "Подграб 1"

Постављено у

28.02.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, 15. фебруара 2017. године од привредног друштва „M FARM“ д.о.о. Пале примила захтјев за одобрење права на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која ће се производити у Соларној фотонапонској електрани „Подграб 1“...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МХЕ "БК2"

Постављено у

27.02.2017.
Регулаторна комисија за енергетику  Републике Српске  је 21. фебруара 2017. године примила захтјев за одобрење права на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која ће се производити у Малој хидроелектрани „БК2“...

16th Energy Investment and Regulation Conference

Syndicate content