Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МХЕ „Говза Б-Г-1 Јелеч“

Постављено у

28.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 25. априла 2017. године примила захтјев за одобрење права на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која ће се производити у МХЕ „Говза Б-Г-1 Јелеч“...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за изградњу Mале Хидроелектране „Јелеч“

Постављено у

28.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 44. редовној сједници одржаној 28.04.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за изградњу Mале Хидроелектране „Јелеч“ на ријеци Говзи, по захтјеву подносиоца "ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА" д.о.о. Теслић...

Обавјештење о одржавању 45. редовне сједнице

Постављено у

28.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 45. редовну сједницу у четвртак, 04. маја 2017. године...

Обавјештење о покретању поступка измјена Дозвола за снабдијевање тарифних купаца природним гасом - „САРАЈЕВО-ГАС“ Источно Сарајево и „ЗВОРНИК СТАН“ Зворник

Постављено у

28.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 44. редовној сједници одржаној 28.04.2017. године у Требињу донијела Закључак о покретању поступака измјена Дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца приородним гасом у погледу измјене периода важења дозвола...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ - "ЕNERGY FINANCING TEAM" д.о.о. Билећа

Постављено у

27.04.2017.
Привредно друштво "ЕNERGY FINANCING TEAM" д.о.о. Билећа je поднијелo Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине који je заведен у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске под бројем 01-143-1/17 од 24.02.2017. године...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МХЕ "Јована"

Постављено у

27.04.2017.
Друштво за производњу, трговину и услуге "Електро-Јована" д.о.о. Милићи поднијело је дана 09.03.2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану "Јована"...

Обавјештење о одржавању 44. редовне сједнице

Постављено у

21.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 44. редовну сједницу у петак, 28. априла 2017. године...

Обавјештење о одржавању 43. редовне сједнице

Постављено у

13.04.2017.
 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 43. редовну сједницу у петак, 21. априла 2017...

Обавјештење о одржавању оште расправе - Нацрт дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом, "Прво гасно друштво" д.о.о. Зворник

Постављено у

13.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 42. редовној сједници одржаној 13.04.2017. године утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу МХЕ „Јелеч“

Постављено у

12.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу...

Syndicate content