Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње у МСЕ "Торич 2"

Постављено у

19.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права...

Обавјештење о одржавању 85. редовне сједнице

Постављено у

15.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 85. редовну сједницу у петак, 22. јуна...

Обавјештење о одржавању 84. редовне сједнице

Постављено у

15.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 84. редовну сједницу у четвртак, 21. јуна...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за одузимање дозволе - "ИНТЕХ" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

13.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за одузимање дозволе...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Вујичић Лука, Бања Лука

Постављено у

08.06.2018.
На 83. редовној сједници одржаној дана 08.06.2018. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - "Тrio Trade" д.о.о. Александровац

Постављено у

08.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата - МХЕ "Испод Кушлата"

Постављено у

08.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за...

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај производње ел. енергије - „Л.С.Б. Електране“ д.о.о. Бања Лука

Постављено у

07.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему захтјева за одобрење права на подстицај...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Подивич“

Постављено у

01.06.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва „Бук“ д.о.о. из Источног Сарајева за продужење трајања прелиминарног права на подстицај...

Обавјештење о одржавању 83. редовне сједнице

Постављено у

01.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 83. редовну сједницу у петак, 8. јуна 2018...

Syndicate content