Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МХЕ "Јована"

Постављено у

27.04.2017.
Друштво за производњу, трговину и услуге "Електро-Јована" д.о.о. Милићи поднијело је дана 09.03.2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану "Јована"...

Обавјештење о одржавању 44. редовне сједнице

Постављено у

21.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 44. редовну сједницу у петак, 28. априла 2017. године...

Обавјештење о одржавању 43. редовне сједнице

Постављено у

13.04.2017.
 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 43. редовну сједницу у петак, 21. априла 2017...

Обавјештење о одржавању оште расправе - Нацрт дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом, "Прво гасно друштво" д.о.о. Зворник

Постављено у

13.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 42. редовној сједници одржаној 13.04.2017. године утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу МХЕ „Јелеч“

Постављено у

12.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу...

Обавјештење за јавност након одржавања 41. редовне сједнице

Постављено у

11.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 10. априла 2017. године одржала 41. редовну сједницу...

Обавјештење о одржавању 42. редовне сједнице

Постављено у

07.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 42. редовну сједницу у четвртак, 13. априла 2017. године...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом - ''ПРВО ГАСНО ДРУШТВО" д.о.о. Зворник

Постављено у

05.04.2017.
''ПРВО ГАСНО ДРУШТВО" д.о.о. Зворник поднијело је дана 28. фебруара 2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом...

Обавјештење о одлагању 41. редовне сједнице

Постављено у

05.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да се одлаже  одржавање 41. редовне сједнице заказане за четвртак, 6. априла 2017. године...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом - "Зворник - стан" А.Д. Зворник

Постављено у

04.04.2017.
Привредно друштво А.Д."Зворник-стан" Зворник је, на основу члана 43. став 2. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске поднијело Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом...

16th Energy Investment and Regulation Conference

Syndicate content