Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу МХЕ "Медош"

Постављено у

29.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 86. редовној сједници одржаној 28.06.2018. године у Требињу...

Обавјештење о одржавање опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу Mале Хидроелектране „Главица“

Постављено у

29.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) je на 86. редовној сједници одржаној 28.06.2018...

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Мићо Ђукић, Бијељина

Постављено у

28.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора...

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - "Hidraulika Flex" д.о.о. Лакташи

Постављено у

25.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 31. маја 2018. године од привредног друштва "Hidraulika Flex" д.о.о. Лакташи примила захтјеве...

Обавјештење о одржавању 86. редовне сједнице

Постављено у

22.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 86. редовну сједницу у четвртак, 28. јуна 2018. године...

Обавјештење о поднесеном захтјеву и одржавању формалне расправе у поступку по захтјеву за одобрење цијена транспортa природног гаса за дионицу Каракај мјерне и регулационе станице

Постављено у

22.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 4. јуна 2018. године, захтјев...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу МХЕ „Медош“

Постављено у

21.06.2018.
Привредно друштво "MEDOŠ ONE" д.о.о. Бања Лука, поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе...

Обавјештење о утврђивању Нацрта рјешења о одузимању дозволе за трговину и снабдијевање ел. енергијом на територији БиХ- "ИНТЕХ" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

21.06.2018.
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је на 84. редовној сједници, одржаној 21.06.2018. године у Требињу, утврдила Нацрт рјешења...

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај - "ЕТА-ЕNERGY" д.о.о. Зворник

Постављено у

21.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему захтјева за одобрење права на подстицај...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу МХЕ „Главица“

Постављено у

21.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе...

Syndicate content