Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постојења - Соларна фотонапонска електрана "Подроманија 2" и Соларна фотонапонска електрана "Подроманија 3"

Постављено у

05.05.2017.
"СТОЛАРИЈА ПОДРОМАНИЈА" друштво са ограниченом одговорношћу за промет и производњу роба на велико и мало Соколац поднијело је дана 23.03.2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије за Соларну фотонапонску електрану "Подроманија 2" и Соларну фотонапонску електрану "Подроманија 3"...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Фотонапонска соларна електрана 250kWp Братунац

Постављено у

04.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 17. марта 2017. године примила од подносиоца захтјева „Green Energy-R“ д.о.о. Братунац захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Фотонапонској соларној електрани 250kWp Братунац...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње ел. енергије - МХЕ "Јована"

Постављено у

04.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је од привредног друштва „Електро-Јована“ д.о.о. Милићи  16. марта 2017. године примила захтјев за одобрење права на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која ће се производити у МХЕ „Јована“...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у

05.05.2017.
Друштво са ограниченом одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Теслић, поднијело је 30.03.2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска"...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МСЕ "Рамићи"

Постављено у

05.05.2017.
"ЕIB Internationale" друштво за производњу, услуге и промет АД Бања Лука поднијело је дана 23.12.2016. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "Рамићи"...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МХЕ „Говза Б-Г-1 Јелеч“

Постављено у

28.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 25. априла 2017. године примила захтјев за одобрење права на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која ће се производити у МХЕ „Говза Б-Г-1 Јелеч“...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за изградњу Mале Хидроелектране „Јелеч“

Постављено у

28.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 44. редовној сједници одржаној 28.04.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за изградњу Mале Хидроелектране „Јелеч“ на ријеци Говзи, по захтјеву подносиоца "ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА" д.о.о. Теслић...

Обавјештење о одржавању 45. редовне сједнице

Постављено у

28.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 45. редовну сједницу у четвртак, 04. маја 2017. године...

Обавјештење о покретању поступка измјена Дозвола за снабдијевање тарифних купаца природним гасом - „САРАЈЕВО-ГАС“ Источно Сарајево и „ЗВОРНИК СТАН“ Зворник

Постављено у

28.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 44. редовној сједници одржаној 28.04.2017. године у Требињу донијела Закључак о покретању поступака измјена Дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца приородним гасом у погледу измјене периода важења дозвола...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ - "ЕNERGY FINANCING TEAM" д.о.о. Билећа

Постављено у

27.04.2017.
Привредно друштво "ЕNERGY FINANCING TEAM" д.о.о. Билећа je поднијелo Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине који je заведен у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске под бројем 01-143-1/17 од 24.02.2017. године...

16th Energy Investment and Regulation Conference

Syndicate content