Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 48. редовне сједнице

Постављено у

26.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 48. редовну сједницу у четвртак, 1. јуна 2017. године...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - „МАГРОС“ д.о.о. Прњавор

Постављено у

11.05.2017.
На 46. редовној сједници одржаној 11. маја 2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Привредног друштва „МАГРОС“ д.о.о. Прњавор, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Прњавор...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Паулина Јовановић, Бања Лука

Постављено у

11.05.2017.
На 46. редовној сједници одржаној 11. маја 2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Јовановић Паулине из Бањe Луке, заступане по пуномоћнику Мр Богојевић Душки, адвокату из Бањe Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Шавија Илија,Зворник

Постављено у

11.05.2017.
На 46. редовној сједници одржаној дана 11.05.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Шавија Илије из Зворника, заступаног по пуномоћнику Озренки Јакшић, адвокату из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник...

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку издавања дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у
16.05.2017.
Дана 30.03.2017. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске  је примила захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''Иломска'', привредног друштва „ЕЛИНГ МХЕ д.о.о. Теслић...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за трговину и снабдијевање ел. енергијом на територији БиХ - "ЕNERGY FINANCING TEAM" д.о.о. Билећа

Постављено у

12.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 47. редовној сједници одржаној 12.05.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине по захтјеву подносиоца "ЕNERGY FINANCING TEAM" д.о.о. Билећа...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - Соларна електрана "Рамићи

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је од привредног друштва „EIB Internationale“ a.д. Бања Лука 28. априла 2017. године примила захтјев за одобрење права на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу Соларна електрана "Рамићи"...

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај - Соларна фотонапонска електрана "Подроманија 2" и Соларна фотонапонска електрана "Подроманија 3"

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске  је од привредног друштва „Столарија Подроманија“ д.о.о. Соколац 10. маја 2017. године примила захтјеве за одобрење права на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која ће се производити у производним постројењима Соларна фотонапонска електрана "Подроманија 2" и Соларна фотонапонска електрана "Подроманија 3"...

Обавјештење о одржавању 47. редовне сједнице

Постављено у

05.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 47. редовну сједницу у петак, 12. маја 2017. године са почетком у 09.00 часова...

Обавјештење о одржавању 46. редовне сједнице

Постављено у

05.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 46. редовну сједницу у четвртак, 11. маја 2017. године...

16th Energy Investment and Regulation Conference

Syndicate content