Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 86. редовне сједнице

Постављено у

22.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 86. редовну сједницу у четвртак, 28. јуна 2018. године...

Обавјештење о поднесеном захтјеву и одржавању формалне расправе у поступку по захтјеву за одобрење цијена транспортa природног гаса за дионицу Каракај мјерне и регулационе станице

Постављено у

22.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 4. јуна 2018. године, захтјев...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу МХЕ „Медош“

Постављено у

21.06.2018.
Привредно друштво "MEDOŠ ONE" д.о.о. Бања Лука, поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе...

Обавјештење о утврђивању Нацрта рјешења о одузимању дозволе за трговину и снабдијевање ел. енергијом на територији БиХ- "ИНТЕХ" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

21.06.2018.
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је на 84. редовној сједници, одржаној 21.06.2018. године у Требињу, утврдила Нацрт рјешења...

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај - "ЕТА-ЕNERGY" д.о.о. Зворник

Постављено у

21.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему захтјева за одобрење права на подстицај...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу МХЕ „Главица“

Постављено у

21.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње у МСЕ "Торич 2"

Постављено у

19.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права...

Обавјештење о одржавању 85. редовне сједнице

Постављено у

15.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 85. редовну сједницу у петак, 22. јуна...

Обавјештење о одржавању 84. редовне сједнице

Постављено у

15.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 84. редовну сједницу у четвртак, 21. јуна...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за одузимање дозволе - "ИНТЕХ" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

13.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за одузимање дозволе...

Syndicate content