Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - Малa хидроелектранa "Иломска"

Постављено у

05.10.2017.
Друштво са ограниченом одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Теслић поднијело је дана 17.07.2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану "Иломска"...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МХЕ Главица

Постављено у

3.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 10. августа 2017. године 2017. године од привредног друштва „БББ“ д.о.о. Шипово примила захтјев одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ Главица...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - Мала соларна електрана „Инцел“

Постављено у

2.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 5. септембра 2017. године од привредног друштва „ППА“ д.о.о. Бања Лука примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу Мала соларна електрана „Инцел“...

Обавјештење о одржавању 59. редовне сједнице

Постављено у

28.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 59. редовну сједницу у четвртак, 5. октобра 2017. године...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - „ДСМ Електрос“ д.о.о. Котор Варош

Постављено у

21.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 18. септембра 2017. године од подносиоца захтјева, привредног друштва „ДСМ Електрос“ д.о.о. Котор Варош, примила захтјев одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ Демићка...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за изградњу - ХЕ "Богатићи-Нова"

Постављено у

22.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 58. редовној сједници одржаној 22.09.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за изградњу Хидроелектране "Богатићи-Нова" на ријеци Жељезници, по захтјеву подносиоца Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Устипрача"

Постављено у

15.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 57. редовној сједници одржаној 15.09.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Устипрача" по захтјеву подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину "ХИДРОИНВЕСТ...

Обавјештење о одржавању 58. редовне сједнице

Постављено у

15.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 58. редовну сједницу у петак, 22. септембра 2017. године...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за изградњу - ХЕ "Богатићи-Нова"

Постављено у

15.09.2017.
Привредно друштво Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале поднијело је, дана 27.07.2017. године, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за изградњу Хидроелектране „Богатићи-Нова“ ...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Благиша Лукић, Бијељина

Постављено у

07.09.2017.
На 56. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Мишић Зорана из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина...

Syndicate content