Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије у МХЕ "Миљацка"

Постављено у

03.01.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије у МХЕ "Крупац"

Постављено у

03.01.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права...

Обавјештење о покретању поступка измјена дозволе за управљање системом за транспорт природног гаса и дозвола за транспорта природног гаса

Постављено у

26.12.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 99. редовној сједници, одржаној 26.12.2018. године, у Требињу, донијела Закључак...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај у МСЕ „Сунце 1“

Постављено у

17.12.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 22. октобра 2018. године од привредног друштва „Building“ д.о.о. Требиње примила захтјев...

Обавјештење о одржавању 100. редовне сједнице

Постављено у

21.12.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 100. редовну сједницу у четвртак, 27. децембра 2018. године...

Обавјештење о одржавању 99. редовне сједнице

Постављено у

21.12.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 99. редовну сједницу у сриједу, 26. децембра 2018. године...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом - А.Д. "Зворник-стан" Зворник

Постављено у

20.12.2018.
Привредно друштво А.Д. "Зворник-стан" Зворник је, на основу одредби члана 43. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње у ХЕ „Богатићи Нова“

Постављено у

21.12.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 14. децембра 2018. године од привредног друштва Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ "Бочац 2"

Постављено у

14.12.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 98. редовној сједници одржаној 14.12.2018. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

07.12.2018.
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је, на 97. редовној сједници, оджаној 7. децембра 2018. године утврдила Нацрт Правилника о измјенама...

Syndicate content