Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача

Постављено у

20.02.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 103. редовној сједници, одржаној 20.02.2019. године, утврдила Нацрт Правилника о измјенама и допунама...

Обавјештење о утврђивању Нацрта правилника о цертификацији оператера транспортног система природног гаса

Постављено у

20.02.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 103. редовној сједници, одржаној 20. фебруара 2019. године у Требињу, утврдила Нацрт...

Обавјештење о одржавању 103. редовне сједнице

Постављено у

15.02.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 103. редовну сједницу у сриједу, 20. фебруара 2019. године...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за МСЕ "Торич 1"

Постављено у

14.02.2019.
Привредно друштво "СОЛАР ТОРИЧ" друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, поднијело је дана 21.12.2018. године Регулаторној комисији за енергетику...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за МХЕ "Студена 2"

Постављено у

11.02.2019.
Друштво са ограниченом одговорношћу ''ГМ ЕНЕРГИЈА'' Теслић поднијело је дана 03.12.2018. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње...

Обавјештење о одржавању 102. редовне сједнице

Постављено у

01.02.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 102. редовну сједницу у четвртак, 7. фебруарa 2019. године...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за МХЕ "Бочац 2"

Постављено у

29.01.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Мала соларна електрана "Цер"

Постављено у

21.01.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права...

Обавјeштeњe за јавност о Нацрту рјeшeња измјeна дозволe за управљањe транспортним систeмом за природни гас и дозвола за обављањe дјeлатности транспорта природног гаса

Постављено у

23.01.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 101. редовној сједници, одржаној 22.01.2019. године, у Требињу, утврдила Нацрт рјешења...

Обавјештење о одржавању 101. редовне сједнице

Постављено у

16.01.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 101. реодвну сједницу у уторак, 22. јануара 2019. године...

Syndicate content