Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата - МХЕ "Студена"

Постављено у

18.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање сертификата...

Обавјештење о одржавању 55. редовне сједнице

Постављено у

18.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 55. редовну сједницу у петак, 25. августа 2017. године...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Неђо Палачковић, Бања Лука

Постављено у

28.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Драган Савић, Бања Лука

Постављено у

31.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Анђелка Ђурђевић, Нови Град

Постављено у

31.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зоран Човић, Бијељина

Постављено у

27.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе - "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари

Постављено у

01.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за трговину и снабдијевање...

Обавјештење за јавност

Постављено у

01.08.2017.
Привредно друштво "САРАЈЕВО - ГАС" а.д. Источно Сарајево је, на основу члана 43. став 2. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом...

Обавјештење о одржавању 54. редовне сједнице

Постављено у

28.07.2017.
Р
егулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 54. редовну сједницу у четвртак, 3. августа 2017. године...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње ел. енергије - МХЕ "Пакленица"

Постављено у

28.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 21. јула 2017. године од подносиоца захтјева МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој примила Захтјев за издавање права на подстицај за електричну енергију произведену у МХЕ "Пакленица", која је изграђена на ријеци Пакленици, општина Добој...

Syndicate content