Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о Нацрту рјешења о измјенама дозволе за изградњу Термоелектране Станари

Постављено у

22.10.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 17. редовној сједници утврдила...

Обавјештење о утврђивању нацрта дозвола - А.Д. "Рафинерија нафте" Брод

Постављено у

22.10.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 17. редовној сједници...

Обавјештење за јавност о утврђивању нацрта дозволе - МХЕ Сућеска Р-С-2

Постављено у

22.10.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о утврђивању Нацрта дозволе за изградњу...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Петра Бијелић, Бања Лука

Постављено у

22.10.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење о одржавању 17. редовне сједнице

Постављено у

13.10.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 17. редовну сједницу у петак, 22. октобра 2010...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за измјену дозволе - ЕFT - Рудник и Термоелектрана Станари д.о.о. Станари

Постављено у

07.10.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за измјену дозволе за изградњу...

Обавјештење о поднесеним захтјевима - А.Д. "Рафинерија нафте" Брод

Постављено у

08.10.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеним захтјевима из сектора нафте...

Обавјештење о поднесеном захтјеву - ЕРС д.о.о. мале хидроелектране Бања Лука

Постављено у

 05.10.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за изградњу...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Младен Милић, Бања Лука

Постављено у

30.09.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Милорад Илић, Шипово

Постављено у

10.09.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку - Милорад Илић, Шипово

Syndicate content