Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - Когенеративно постројење на биомасу "Фагус"