Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије - МСЕ "Тесла 1"