Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије -МХЕ "Главица"