Skip to Content

Обавјештење о одржавању 48. редовне сједнице

Постављено у

26.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 48. редовну сједницу у четвртак, 1. јуна 2017. године...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ „Штедрић“

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Фотонапонска соларна електрана 250 kWp Братунац

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу-МХЕ "Јована"

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела ...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу- ФЕ "Дервента 1"

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела ...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Паулина Јовановић, Бања Лука

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела јe...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - „МАГРОС“ д.о.о. Прњавор

Постављено у

11.05.2017.
На 46. редовној сједници одржаној 11. маја 2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Привредног друштва „МАГРОС“ д.о.о. Прњавор, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Прњавор...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - "МАГРОС" д.о.о. Прњавор

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела јe...

Рјешење о одбијању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење МХЕ - "Иломска"

Постављено у

12.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 12.05.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одбијању Захтјева за одобрење права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у

12.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 12.05.2017. године, у Требињу, донијела је...

16th Energy Investment and Regulation Conference

Syndicate content