Skip to Content

Обавјештење о одржавању 66. редовне сједнице

Постављено у

25.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 66. редовну сједницу у четвртак, 28. децембра...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата - "ZEMX" д.о.о. Сребреница

Постављено у

22.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање сертификата...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за производњу - "ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

22.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе...

Обавјештење о одржавању 65. редовне сједнице

15.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 65. редовну сједницу у петак, 22. децембра...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Саша Бабић, Бања Лука

Постављено у

13.12.2017.
На 64. редовној сједници одржаној 13.12.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бабић Саша, Бања Лука

Постављено у

13.12.2017.
Спор покренут захтјевом Бабић Саше из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом...

Oбавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стана Кекић, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
На 63. редовној сједници одржаној 07.12.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српск
е, након разматрања захтјева...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стана Кекић, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
Спор покренут захтјевом Кекић Стане из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са Обрачуном...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Новак Петраш, Бања Лука

Постављено у

08.12.2017.
На 63. редовној сједници одржаној 07.12.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске
, након разматрања захтјева...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Новак Петраш, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
Спор покренут захтјевом Петраш Новака из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно...

Syndicate content