Skip to Content

Обавјештење о подесеном захтјеву за издавање сертификата - МСЕ "Спортек"

Постављено у

04.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата - МХЕ "Црквина"

Постављено у

04.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за  за издавање сертификата...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у ХЕ „Богатићи Нова“

Постављено у

28.12.2017.
Подносиоцу захтјева, МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, одобрава се прелиминарно право...

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у

22.12.2017.
Усваја се захтјев привредног друштва Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електрокрајина" акционарско друштво Бања Лука...

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

Постављено у

22.12.2017.
Усваја се захтјев привредног друштва Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електро-Херцеговина" акционарско друштво Требиње...

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевања тарифних купаца ел. енергијом - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у

22.12.2017.
Усваја се захтјев привредног друштва Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електродистрибуција" акционарско друштво Пале...

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевања тарифних купаца ел. енергијом - ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина

Постављено у

22.12.2017.
Усваја се захтјев привредног друштва МХ "ЕРС - МП АД Требиње, ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина за издавање дозволе...

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом - ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

Постављено у

22.12.2017.
Усваја се захтјев привредног друштва Мјешовити холдинг "ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Електро Добој" акционарско друштво Добој...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу у МХЕ "Запеће", "ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

28.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о утврђивању Нацрта дозволе за производњу...

Закључак о одржавању опште расправе - "ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

28.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 66. редовној сједници одржаној 28.12.2017. године...

Syndicate content