Skip to Content

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ - "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 55. редовној сједници одржаној 25.08.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине по захтјеву подносиоца "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МСЕ "Инцел"

Постављено у

24.08.2017.
''ППА'' д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, поднијело је дана 04.07.2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње  Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "Инцел"...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата - МХЕ "Студена"

Постављено у

18.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање сертификата...

Обавјештење о одржавању 55. редовне сједнице

Постављено у

18.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 55. редовну сједницу у петак, 25. августа 2017. године...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај - МХЕ „Вигошта 2“

Постављено у

03.08.2017.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ДСМ Електрус“ д.о.о. Котор Варош, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај - МСЕ „Спортек“

Постављено у

03.08.2017.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву Творница обуће „СПОРТЕК“ д.о.о. Котор Варош, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - "Тесла" д.о.о. Модрича

Постављено у

03.08.2017.
Одбија се захтјев привредног друштва „Тесла“ д.о.о. Модрича за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај - МХЕ „Испод Кушлата“

Постављено у

03.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 54. редовној сједници, одржаној 3. августа 2017. године, донијела Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Неђо Палачковић, Бања Лука

Постављено у

28.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Syndicate content