Skip to Content

Обавјештење о одржавању 68. редовне сједнице

Постављено у

19.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 68. редовну сједницу у четвртак, 25. јануара 2018...

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Игор Прерад, Бања Лука

Постављено у

17.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора...

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Игор Прерад, Бања Лука

Постављено у

17.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, у поступку рјешавања спора по захтјеву Прерад Игора из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Творница обуће „Спортек“ д.о.о. Котор Варош

Постављено у

19.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из обновљивих извора у МХЕ „Иломска“

Постављено у

28.12.2017.
Подносиоцу захтјева „Елинг мале хидроелектране“ д.о.о. Теслић, са сједиштем на адреси Бранка Радичевића бр. 1 у Теслићу, одобрава се право на подстицај...

Одлука о провођењу тарифног поступка и одржавању формалне расправе у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак – Каракај

Постављено у

17.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске провешће тарифни поступак по захтјеву подносиоца Акционарско друштво за увоз...

Обавјештење о поднесеном захтјеву и одржавању формалне расправе - захтјев за одобрење цијена транспортa природног гаса за дионицу Шепак -Каракај

Постављено у

17.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву и одржавању формалне расправе у поступку...

Обавјештење о одржавању 67. редовне сједнице

Постављено у

11.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 67. редовну сједницу у сриједу...

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата - МСЕ "Солар 2" и МСЕ "Солар 3"

Постављено у

10.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеним захтјевима за издавање сертификата...

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МХЕ Млечва и МХЕ Грабовица

Постављено у

29.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права...

Syndicate content