Skip to Content

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ "Јелеч"

Постављено у

01.02.2018.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Јелеч", утврђен у поступку...

Рјешење о одбијању Захтјева за одобрење права на подстицај - "ЕЛИНГ МХЕ" д.о.о. Теслић, МХЕ Иломска

Постављено у

17.01.2018.
Одбија се Захтјев за одобрење права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за производњу електричне...

Рјешење о одбијању захтјева за издавање сертификата - "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић, МХЕ "Иломска"

Постављено у

17.01.2018.
Одбија се Захтјев за издавање сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Иломска" које користи обновљиви извор...

Рјешење о одбијању захтјева за издавање дозволе -"ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић, МХЕ "Иломска"

Постављено у

17.01.2018.
ОДБИЈА СЕ Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска"...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - „ZEMX“ д.о.о. Сребреница (МХЕ Штедрић)

Постављено у

29.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права...

Обавјештење о одржавању 69. редовне сједнице

Постављено у

26.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 69. редовну сједницу у четвртак, 1. фебруара...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе - "Петрол хидроенергија" д.о.о. Теслић

Постављено у

26.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за производњу...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из ОИЕ - „Спортек“ д.о.о. Котор Варош (МСЕ "Спортек")

Постављено у

25.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 68. редовној сједници, одржаној 25. јануара 2018. године, у Требињу, донијела...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка (МХЕ Голубача)

Постављено у

24.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка (МХЕ Ситонија)

Постављено у

24.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права...

Syndicate content