Skip to Content

Закључак о одржавању јавних расправа - Нацрт Правилника о издавању дозвола

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је утврдила нацрт Правилника о издавању дозвола, који се, као предмет...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - "ЕФТ - РиТЕ Станари" д.о.о. Станари

Постављено у

11.03.2010.
Налаже се предузећу ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари, кориснику дозволе за изградњу Термоелектране...

Oбавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ленка Шкрбић, Бања Лука

Постављено у

11.03.2010.
Захтјевом од 27.11.2009. године, који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске запримљен дана 30.11.2009...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ленка Шкрбић, Бања Лука

Постављено у

11.03.2010.
Спор покренут захтјевом Шкрбић Ленке из Бања Луке против МХ РС ЗП ''Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“

Обавјештење о уврђивању нацрта дозволе - Изградња TС 35/10 kV Цапарде

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 5. редовној сједници утврдила...

Обавјештење о одржавању 5. редовне сједнице

Постављено у

03.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје Обавјештење о одржавању 5. редовне сједице...

Закључак о прекиду поступка издавања дозволе - ЕРС д.о.о. МХЕ Бања Лука

Постављено у

25.02.2010.
Прекида се поступак издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о стицању статуса квалификованог купца

Постављено у

25.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 4. редовној сједници одржаној 25. фебруара 2010. утврдила...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о стицању статуса квалификованог купца

Постављено у

25.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске утврдила је Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника o...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за изградњу трафостанице ТС 35/10 kV/kV Цапарде

Постављено у

26.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје Обавјештење за јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу трафостанице...

Syndicate content