Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Миодраг Хрнић, Бања Лука

Постављено у

29.01.2010.
Спор покренут захтјевом Хрнић Миодрага из Бања Луке број 01-744-1/09  од 10.09.2009. године против...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Млађен Сирар, Бања Лука

Постављено у

29.01.2010.
Поднеском насловљеним као „Жалба“ од 08.09.2009. године, а који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Млађен Сирар, Бања Лука

Постављено у

29.01.2010.
Спор покренут захтјевом Сирар Млађена из Бања Луке против МХ РС ЗП ''Електрокрајина“ а.д Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Вера Десић, Прњавор

Постављено у

29.01.2010.
Поднеском насловљеним као „Жалба на обрачун kWh“ од 23.10.2009. године и допуном поднеска од 13.11.2009. године...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Вера Десић, Прњавор

Постављено у

29.01.2010.
Спор покренут захтјевом Десић Вере из Прњавора против МХ РС ЗП ''Електрокрајина“ а.д Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“...

Обавјештење о одржавању 2. редовне сједнице

Постављено у

22.01.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје обавјештење за јавност о одржавању 2. редовне сједнице...

Обавјештење о комплетности захтјева - "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево - Пале

Постављено у

12.01.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске oбавјештава јавност о комплетности захтјева у поступку...

Одлука о тарифним ставовима за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској

Постављено у

30.12.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на редовној сједници одржаној 30.12.2009. године у Требињу...

Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској

Постављено у

30.12.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на редовној сједници одржаној 30.12.2009. године у Требињу...

Обавјештење о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе "Енерголинија" д.о.о. Зворник

Постављено у

30.12.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати општу расправу о Нацрту...

Syndicate content