Skip to Content

Закључак о одржавању јавних расправа - Нацрт Правилника о извјештавању

Постављено у

25.05.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на десетој редовној сједници одржаној 25.05.2010. године донијела је Закључак...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби

Постављено у

25.05.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 10. редовној сједници одржаној 25. маја. 2010...

Закључак о одржавању јавних расправа - Нацрт Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби

Постављено у

25.05.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње на десетој редовној сједници одржаној 25.05.2010. године у Требињу...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Славен Поповић, Шамац

Постављено у

25.05.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Славен Поповић, Шамац

Постављено у

25.05.2010.
Spor pokrenut zahtjevom Popović Slavena iz Šamca, protiv MH ERS ZP ''Elektro Doboj" a.d. Doboj, RJ Šamac, u vezi sa tarifama po kojima...

Обавјештење о одржавању 10. редовне сједнице

Постављено у

18.05.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске  обавјештава јавност да ће одржати 10. редовну сједницу у уторак, 25. маја 2010...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Постављено у

13.05.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 9. редовној сједници одржаној дана 13.05.2010. године донијела је Рјешење...

Обавјештење - Захтјев за одобрење тарифних ставова "Сарајево-Гас" а.д. Источно Сарајево

Постављено у

10.05.2010.
Предузеће "САРАЈЕВО - ГАС" а.д. Источно Сарајево је, на основу члана 44. став 2. Правилника о тарифној методологији у систему ...

Обавјештење - Нацрт Пословника о раду РЕРС-а

Постављено у

30.04.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 8. редовној сједници, одржаној 30. априла 2010...

Закључак о одржавању јавних расправа - Нацрт Пословника о раду РЕРС-а

Постављено у

30.04.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње на осмој редовној сједници одржаној 30.04.2010. године донијела је...

Syndicate content