Skip to Content

Обавјештење о одржавању 22. редовне сједнице

Постављено у

18.02.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 22. редовну сједницу у петак, 25. фебруара...

Закључак о прекиду поступка за издавање дозволе - МХЕ Цијевна 4

Постављено у

10.02.2011.
ПРЕКИДА СЕ поступaк издавања дозволе за изградњу МХЕ Цијевна 4, док подносилац захтјева "TECHNOR ENERGY AS"...

Закључак о прекиду поступка за издавање дозволе - МХЕ Цијевна 2

Постављено у

10.02.2011.
ПРЕКИДА СЕ поступaк издавања дозволе за изградњу МХЕ Цијевна 2, док подносилац захтјева "TECHNOR ENERGY AS"...

Закључак о прекиду поступка за издавање дозволе - МХЕ Цијевна 1

Постављено у

10.02.2011.
ПРЕКИДА СЕ поступaк издавања дозволе за изградњу МХЕ Цијевна 1, док подносилац захтјева "TECHNOR ENERGY AS"...

Oбавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зринко Иловача, Бања Лука

Постављено у

10.02.2011.
На 21. редовној сједници одржаној 10.02.2011. године Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске...

Одлука о усвајању Правилника о издавању сертификата

Постављено у

26.01.2011.
Усваја се Правилник о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије или у ефикасној когенерацији...

Одлука о усвајању Упутства за прорачун уштеде примарне енергије когенеративног постројења

Постављено у

26.01.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 20. редовној сједници одржаној дана 26.01.2011. године донијела...

Обавјештење о одржавању 21. редовне сједнице

Постављено у

04.02.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 21. редовну сједницу у четвртак, 10. фебруара...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зора Радан, Невесиње

Постављено у

26.01.2011.
На 20. редовној сједници одржаној 26.01.2011. године Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зора Радан, Невесиње

Постављено у

26.01.2011.
Спор покренут захтјевом Радан Зоре из Невесиња против МХ ЕРС ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње рјешаваће се...

Syndicate content