Skip to Content

Oбавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зринко Иловача, Бања Лука

Постављено у

10.02.2011.
На 21. редовној сједници одржаној 10.02.2011. године Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске...

Одлука о усвајању Правилника о издавању сертификата

Постављено у

26.01.2011.
Усваја се Правилник о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије или у ефикасној когенерацији...

Одлука о усвајању Упутства за прорачун уштеде примарне енергије когенеративног постројења

Постављено у

26.01.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 20. редовној сједници одржаној дана 26.01.2011. године донијела...

Обавјештење о одржавању 21. редовне сједнице

Постављено у

04.02.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 21. редовну сједницу у четвртак, 10. фебруара...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зора Радан, Невесиње

Постављено у

26.01.2011.
На 20. редовној сједници одржаној 26.01.2011. године Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зора Радан, Невесиње

Постављено у

26.01.2011.
Спор покренут захтјевом Радан Зоре из Невесиња против МХ ЕРС ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње рјешаваће се...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Војислав Дулаћ, Прњавор

Постављено у

26.01.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 20. редовној сједниц,и одржаној 26.01.2011. године, донијела...

Обавјештење о одржавању 20. редовне сједнице

Постављено у

20.01.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 20. редовну сједницу у сриједу, 26. јануара...

Обавјештење о одржавању 19. редовне сједнице

Постављено у

16.12.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 19. редовну сједницу у четвртак, 23. децембра 2010...

Рјешење о измјенама дозволе за изградњу Термоелектране Станари

Постављено у

26.11.2010.
Усваја се захтјев предузећа "ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари за измјену података у табели...

Syndicate content