Skip to Content

Закључак о одржавању јавне расправе - Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Општих услова за испоруку и снанбдијевање ел. енергијом

Постављено у

16.03.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске  је утврдила нацрт Одлуке о измјенама и допунама Општих услова...

Допунско рјешење о издавању дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом- "Бијељина-гас" д.о.о. Бијељина

Постављено у

27.03.2012.
Друштву са ограниченом одгoворношћу за пројектовање гасних инсталација, извођење радова и дистрибуцију гаса...

Закључак о обустављању поступка издавања дозволе - "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић

Постављено у

16.03.2012.
Обуставља се поступaк издавања дозволе за изградњу МХЕ Новаковићи на ријеци Угар, покренут захтјевом подносиоца...

Обавјештење о одржавању 41. редовне сједнице

Постављено у

21.03.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 41. редовну сједницу у уторак...

Рјешење о утврђивању права на подстицај за производњу ел. енергије у Малој хидроелектрани Бистрица Б-5а

Постављено у

16.03.2012.
Подносиоцу захтјева Предузећу за производњу и дистрибуцију електричне енергије "Бобар - Таубингер електрик" д.о.о. Брод на Дрини, Фоча, утврђује се право...

Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње ел. енергије...

Постављено у

16.03.2012.
Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих...

Закључак о одржавању опште расправе - Измјене и допуне Правилника о подстицању производње...

Постављено у

16.03.2012.
Нацрт Правилника о измјенaма и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих...

Обавјештење - Измјене Правилника о подстицању производње ел. енергије из обновљивих извора

Постављено у

16.03.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама...

Обавјештење о одржавању 40. редовне сједнице

Постављено у

09.03.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 40. редовну сједницу...

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај - Бобар-Таубингер Електрик д.о.о. Брод на Дрини

Постављено у

07.03.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење...

Syndicate content