Skip to Content

Рјешење о измјенама дозволе за изградњу Термоелектране Станари

Постављено у

26.11.2010.
Усваја се захтјев предузећа "ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари за измјену података у табели...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Драган Керкез, Бања Лука

Постављено у

26.11.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Драган Керкез, Бања Лука

Постављено у

26.11.2010.
Спор покренут захтјевом Керкез Драгана из Бања Луке ротив МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Боја Радаковић, Нови Град

Постављено у

26.11.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Боја Радаковић, Нови Град

Постављено у

26.11.2010.
Спор покренут захтјевом Радаковић Боје из Новог Града против МХ ЕРС ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Здравко Михић, ЗУР "Тренд" Билећа

Постављено у

26.11.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Здравко Михић ЗУР "Тренд" Билећа

Постављено у

26.11.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 18. редовној сједници донијела Закључак о рјешавању спора у...

Обавјештење за јавност - Нацрти дозвола предузећа Хидроелектране "Бистрица" д.о.о. Фоча

Постављено у

26.11.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је утврдила нацрте дозвола за изградњу...

Закључак о одржавању општих расправа - Нацрти дозвола предузећа Хидроелектране "Бистрица" д.о.о. Фоча

Постављено у

26.11.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 18. редовној сједници донијела је Закључак о одржавању општих...

Закључак о усвајању захтјева за прекид поступка за издавање дозволе - "ОПТИМА група" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

26.11.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 18. редовној сједници одржаној 26.новембра 2010. године...

Syndicate content