Skip to Content

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за производњу - "Енерголинија" д.о.о. Зворник

Постављено у

13.12.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Методологије за обрачун регулаторне накнаде

Постављено у

01.12.2011.
Регулаторна комисија је на 35. редовној сједници одржаној  01.12.2011. године у Требињу, утврдила Нацрт Методологије...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе - "Бијељина-гас" д.о.о. Бијељина

Постављено у

09.12.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе...

Саопштење - Утврђивање Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

01.12.2011.
На тридесетрећој редовној сједници Регулаторне комисије за енергетику која је одржана 26. октобра 2011. године, усвојена...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Аиша Мујезиновић

Постављено у

01.12.2011.
На 35. редовној сједници одржаној 01.12.2011. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Мујезиновић Аиша

Постављено у

01.12.2011.
Спор покренут захтјевом Мујезиновић Аише из Новог Травника, заступане по пуномоћнику Јасни Бабић, адвокату из...

Обавјештење за јавност о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о квалификованом купцу

Постављено у

01.12.2011.
На 35. редовној сједници одржаној 1. децембра 2011. године Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о квалификованом купцу

Постављено у

01.12.2011.
У поступку јавног разматрања Нацрта Правилника, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Tребињу...

Обавјештење о промјени термина одржавања 35. редовне сједнице

Постављено у

25.11.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске ће одржати 35. редовну сједницу у четвртак, 1. децембра...

Обавјештење о одржавању 35. редовне сједнице

Постављено у

24.11.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 35. редовну сједницу у сриједу...

Syndicate content