Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - Мала соларна електрана „Инцел“

Постављено у

2.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 5. септембра 2017. године од привредног друштва „ППА“ д.о.о. Бања Лука примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу Мала соларна електрана „Инцел“...

Обавјештење о одржавању 59. редовне сједнице

Постављено у

28.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 59. редовну сједницу у четвртак, 5. октобра 2017. године...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - „ДСМ Електрос“ д.о.о. Котор Варош

Постављено у

21.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 18. септембра 2017. године од подносиоца захтјева, привредног друштва „ДСМ Електрос“ д.о.о. Котор Варош, примила захтјев одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ Демићка...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу Хидроелектране "Богатићи-Нова"

Постављено у
22.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 58. редовној сједници одржаној 22.09.2017. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за изградњу - ХЕ "Богатићи-Нова"

Постављено у

22.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 58. редовној сједници одржаној 22.09.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за изградњу Хидроелектране "Богатићи-Нова" на ријеци Жељезници, по захтјеву подносиоца Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале...

Рјешење о издавању дозволе за трговину ел. енергијом на територији БиХ - "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" Станари

Постављено у

15.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 57. редовној сједници, одржаној 15.09.2017. године, у Требињу, донијела је...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Устипрача"

Постављено у

15.09.2017.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Устипрача" утврђен у поступку по захтјеву подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину "ХИДРОИНВЕСТ"...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Устипрача"

Постављено у

15.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 57. редовној сједници одржаној 15.09.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Устипрача" по захтјеву подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину "ХИДРОИНВЕСТ...

Обавјештење о одржавању 58. редовне сједнице

Постављено у

15.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 58. редовну сједницу у петак, 22. септембра 2017. године...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за изградњу - ХЕ "Богатићи-Нова"

Постављено у

15.09.2017.
Привредно друштво Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале поднијело је, дана 27.07.2017. године, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за изградњу Хидроелектране „Богатићи-Нова“ ...

Syndicate content