Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бабић Саша, Бања Лука

Постављено у

13.12.2017.
Спор покренут захтјевом Бабић Саше из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом...

Oбавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стана Кекић, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
На 63. редовној сједници одржаној 07.12.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српск
е, након разматрања захтјева...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стана Кекић, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
Спор покренут захтјевом Кекић Стане из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са Обрачуном...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Новак Петраш, Бања Лука

Постављено у

08.12.2017.
На 63. редовној сједници одржаној 07.12.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске
, након разматрања захтјева...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Новак Петраш, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
Спор покренут захтјевом Петраш Новака из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Славко Пекић, Шековићи

Постављено у

08.12.2017.
На 63. редовној сједници одржаној 07.12.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Славко Пекић, Шековићи

Постављено у

07.12.2017.
Спор покренут захтјевом Пекић Славка из Шековића, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу електричне енергије у ЗП "РиТЕ Гацко" а.д. Гацко

Постављено у

13.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) je на 64. редовној сједници одржаној 13.12.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу електричне енергије у ЗП "РиТЕ Гацко", а.д. Гацко

13.12.2017.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Tермоелектрани "Гацко" утврђен у поступку по захтјеву подносиоца Мјешовити холдинг...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу електричне енергије у ЗП "Рудник и Термоелектрана Угљевик" А.Д. Угљевик

Постављено у

13.12.2017.
Нацрт дозволе за производњу електричне енергије у Tермоелектрани "Угљевик" утврђен у поступку по захтјеву подносиоца Мјешовити Холдинг...

Syndicate content