Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Славиша и Мира Грозданић, Бања Лука

Постављено у

16.02.2018.
Спор покренут захтјевом Грозданић Славише и Мире из Бањe Луке од 12.10.2017. године, којим се оспорава обрачун неовлаштено утрошене...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бранко Стевановић, Доње Пилице, Град Зворник

Постављено у

16.02.2018.
На 70. редовној сједници, одржаној 16.02.2018. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске
је, након разматрања захтјева...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бранко Стевановић, Доње Пилице, Град Зворник

Постављено у

16.02.2018.
Спор покренут захтјевом Стевановић Бранка из Доње Пилице, Град Зворник од 03.11.2017. године, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зоран Бојанић, Бања Лука

Постављено у

16.02.2018.
На 70. редовној сједници, одржаној 16.02.2018. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, након разматрања...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зоран Бојанић, Бања Лука

Постављено у

16.02.2018.
Спор покренут захтјевом Бојанић Зорана из Бање Луке од 26.10.2017. године, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије и одржавању опште расправе - МХЕ "Месићи-Нова"

Постављено у

16.02.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 70. редовној сједници одржаној 16. фебруара 2018. године...

Закључак о одржавању опште расправе - МХЕ "Месићи-Нова", ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у

16.02.2018.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Месићи-Нова", утврђен у поступку...

Обавјештење о одржавању 70. редовне сједнице

Постављено у

08.02.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 70. редовну сједницу у петак, 16. фебруара...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - Тесла, д.о.о. Модрича, МХЕ "Црквина"

Постављено у

08.02.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - “Солар 1” д.о.о. Билећа, МСЕ “Солар 3“

Постављено у

07.02.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај...

Syndicate content