Skip to Content

Закључак - Прекид поступка за издавање дозволе, "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић

Постављено у

12.10.2009.
Прекида се поступак издавања дозволе за изградњу Мале хидроелектране Новаковићи, подносиоца “ЕЛИНГ МХЕ” д.о.о...

Обавјештење о одржавању 52. редовне сједнице

Постављено у

06.10.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње издаје Обавјештење за јавност о одржавању 52. редовне сједнице

Обавјештење о комплетности захтјева - Д.о.о. "Руднап" Бања Лука

Постављено у

05.10.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о комплетности Захтјева за издавање...

Закључак о одржавању опште расправе - "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић

Постављено у

11.09.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске поводом захтјева за издавање дозволе за изградњу мале хидроелектране "Новаковићи" подносиоца "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић...

Обавјештење о одржавању опште расправе - "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић

Постављено у

11.09.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје обавјештење за јавност да ће поводом поднесеног захтјева...

Обавјештење о одржавању 51. редовне сједнице

Постављено у

03.09.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње обавјештава јавност да ће одржати 51. редовну сједницу...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу - "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић

Постављено у

31.08.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје Обавјештење за јавност о поднесеном захтјеву за...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Горан Каракаш, Прњавор

Постављено у

27.08.2009.
Захтјевом који је у Регулатору запримљен под бројем 01-633-1/09 дана 16.06.2009. године, Каракаш Горан из Прњавора...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Горан Каракаш, Прњавор

Постављено у

27.08.2009.
Спор покренут захтјевом Каракаш Горана из Прњавора од 16.06.2009. године, против МХ ЕРС ЗП ''Електрокрајина" а.д...

Syndicate content