Skip to Content

Одлука о провођењу тарифног поступка - Сагласност на тарифне ставове А.Д. "Зворник-стан"

Постављено у

26.01.2012.
Регулаторна комисија за  енергетику Републике Српске провешће тарифни поступак по захтјевима подносиоца...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Петар Кончар, Приједор

Постављено у

26.01.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Петар Кончар, Приједор

Постављено у

26.01.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 37. редовној сједници донијела Закључак о рјешавању спора...

Рјешење о давању сагласности на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" предузећа "Бијељина-гас" до.о.о. Бијељина

Постављено у

26.01.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 37. редовној сједници донијела је Рјешење о давању сагласности...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата - "Бобар-Таубингер електрик" д.о.о. Брод на Дрини

Постављено у

27.01.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата...

Обавјештење о одржавању 37. редовне сједнице

Постављено у

20.01.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 37. редовну сједницу...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата - "Елинг мале хидроелектране" д.о.о. Теслић

Постављено у

20.01.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бориша Пушара, Гацко

Постављено у

22.12.2011.
На 36. редовној сједници одржаној 22.12.2011. године Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске након...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бориша Пушара, Гацко

Постављено у

22.12.2011.
Спор покренут захтјевом Пушара Борише изГацка, против МХ ЕРС ЗП "Електро - Херцеговина“ а.д. Требиње...

Одлука о усвајању Методологије за обрачун регулаторне накнаде

Постављено у

22.12.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 36. редовној сједници одржаној дана 22.12.2011. године... 

Syndicate content