Skip to Content

Обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку - Халил Халиловић, Бања Лука

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Халил Халиловић, Бања Лука

Постављено у

25.03.2010.
Спор покренут захтјевом Халиловић Халила из Бања Луке број 01-946-1/09 од 16.11.2009. године против...

Закључак о продужењу рока за провођење тарифног поступка

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 6. редовној сједници одржаној дана 25.03.2010. године донијела...

Одлука о усвајању приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о стицању статуса квалифкованог купца

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 6. редовној сједници одржаној дана 25.03.2010. године донијела...

Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде - "Гас Промет" а.д. Источно Сарајево - Пале

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 6. редовној сједници одржаној 25.03.2010. године, донијела је...

Обавјештење о одржавању 6. редовне сједнице

Постављено у

16.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 6. редовну сједницу у...

Закључак о одржавању јавних расправа - Јединствени регулаторни контни план

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске утврдила је нацрт Одлуке о јединственом регулаторном контном плану...

Обавјештење за јавност - Јединствени регулаторни контни план

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 5. редовној сједници одржаној 11. марта 2010. године утврдила нацрт

Обавјештење за јавност - Нацрт Правилника о издавњу дозвола

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 5. редовној сједници одржаној 11. марта 2010. године...

Закључак о одржавању јавних расправа - Нацрт Правилника о издавању дозвола

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је утврдила нацрт Правилника о издавању дозвола, који се, као предмет...

Syndicate content