Skip to Content

Обавјештење о одржавању 16. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број:  01-643-2/10
Датум: 24.09.2010. 

На основу члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске"  број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 16. (шеснаесту) редовну сједницу у четвртак, 30. септембра 2010. године са почетком у 11.00 часова у сали за састанке Регулаторне комисије.

ДНЕВНИ РЕД

  1. Разматрање и усвајање Записника са15. (петнаесте) редовне сједнице Регулаторне комисије одржане 10. септембра 2010. године у Требињу.
  2. Разматрање приједлога рјешења поводом захтјева за рјешавање спора Војин Живка из Бања Луке против МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука.   
  3. Разматрање приједлога рјешења поводом захтјева за рјешавање спора Јефтовић Слађана из Билеће против МХ ЕРС ЗП "Електро Херцеговина" а.д. Требиње, РЈ "Електродистрибуција" БИлећа.
  4. Разматрање приједлога рјешења поводом захтјева за рјешавање спора Илић Милорада из Шипова против МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Мркоњић Град, Пословница Шипово.
  5. Разматрање захтјева за рјешавање спораМилић Младена из Бања Луке против МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука.   
  6. Разматрање захтјева за рјешавање спора предузећа ''МЕДЕКС-ПРОМ'' д.о.о. Шиповопротив МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Мркоњић Град.

Сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.
 

Предсједник
Миленко Чокорило