Skip to Content

Обавјештење о одржавању 15. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број:  01-562-2/10
Датум: 03.09.2010.

На основу члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске– Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске",  број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 15. (петнаесту) редовну сједницу, у петак, 10. септембра  2010. године, са почетком у 10.00 часова у Требињу, у сали за састанке Регулаторне комисије.

ДНЕВНИ РЕД

  1. Разматрање и усвајање Записника са14. (четрнаесте) редовне сједнице Регулаторне комисије одржане 4. августа 2010. године у Требињу.
  2. Разматрање приједлога рјешења по захтјеву за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у малој хидроелектрани "Сућеска Р-С-1", по захтјеву подносиоца ЕРС мале хидроелектране д.о.о. за производњу и дистрибуцију електричне енергије Бања Лука.
  3. Разматрање приједлога закључка о обустави поступка доношења Правилника о квалификованом произвођачу и подстицају производње електричне енергије из обновљивихи звора и комбиноване производње топлотне и електричне енергије.
  4. Разматрање и утврђивање нацрта Правилника о издавању цертификата (декларације) за производно постројење које користи обновљиве изворе или ефикасну когенерацију.
  5. Разматрање и утврђивање нацрта Правилника о подстицају производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасним когенерацијским постројењима.
  6. Разматрање приједлога рјешења поводом захтјева за рјешавање спора Милошевић Миливоја из Невесиња против МХ ЕРС ЗП "Електро Херцеговина", РЈ "Електродистрибуција" Невесиње.
  7. Разматрање захтјева за рјешавање спора Војин Живка из Бања Луке против МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука.   
  8. Разматрање захтјева за рјешавање спора Јефтовић Слађана из Билеће против МХ ЕРС ЗП "Електро Херцеговина" а.д. Требиње, РЈ "Електродистрибуција" Билећа.
  9. Разматрање захтјева за рјешавање спора Илић Милорада из Шипова против МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Мркоњић Град, Пословница Шипово.

Сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.

 

Предсједник
Миленко Чокорило