Skip to Content

Закључак - Усвајање Извјештаја водитеља поступка са техничке расправе

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

На основу члана 23. алинеја 1. и члана 24. алинеја 4. и 10. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“ број 66/02, 29/03, 86/03 и 111/04), члана 37. став 1. тачка 5. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 96/04) и члана 24. став 2., а у вези са чланом 37. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“ број 71/05), Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске на 3. ванредној сједници одржаној дана 30.03.2006. године, донијела је слиједећи

 

 

ЗАКЉУЧАК

 

Ι

 

Усваја се Извјештај водитеља поступка са техничке расправе - застарјелост потраживања за утрошену електричну енергију одржане дана 23. 02. 2006 године у Требињу.

 

ΙΙ

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и веб страници Регулаторне комисија за електричну енергију Републике Српске.

 

Образложење

 

На основу одлуке Регулаторне комисија за електричну енергију Републике Српске, донесене на 26. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2006 године, на дан 23.02. 2006 године одржана је техничка расправа, на којој је предмет разматрања био институт застарјелости потраживања са становишта прописа и његова примјена у области снабдијевања купаца електричне енергије, са посебним освртом на однос застарјелости потраживања и обуставе испоруке електричне енергије и могућности утврђивања застарјелости потраживања у поступцима рјешавања спорова пред Регулатором.

Водитељ поступка је у складу са чланом 37. став 1., а у вези са чланом 24. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби сачинио Извјештај са препоруком, који је достављен учесницима на расправи и који је као предмет разматрања на овој сједници у цјелости прихваћен.

 

 

 

Предсједник

Миленко Чокорило