Skip to Content

Обавјештење о комплетности захтјева - Д.о.о. "ЛТС" Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање На основу члана 54. став (1) и (2) Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске" број 8/08 и 34/09) и члана 15. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске" број 4/09), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о комплетности Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине

 

Друштво са ограниченом одговорношћу "LTS" за производњу, продају, инжињеринг Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) је дана 17.12.2009. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: РЕРС) поднио Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине.

У поступку обраде захтјева и приложене документације, РЕРС је утврдио да је захтјев формално комплетан и да садржи:

  • попуњен оригинални образац Захтјева за издавање дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине (ОБ.04.04), и
  • изјаве  и доказе који потврђују наводе из поднесеног захтјева.

Статус умјешача у поступку издавања наведене дозволе РЕРС може одобрити правном или физичком лицу које се идентификује и благовремено поднесе захтјев за стицање статуса умјешача у писаној форми и докаже да има директан интерес у поступку, који је различит од општег јавног интереса, те да располаже подацима и чињеницама које су од значаја за издавање ове дозволе.

Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у поједине документе из захтјева у просторијама РЕРС-а те поднијети коментаре, у писаној форми, на поднесени захтјев који је објављен на интернет страници РЕРС-а: www.reеrs.ba, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње, Улица Српска број 2, 89101 Требиње, најкасније до 15.02.2010. године.

 

Број: 01-1019-6/10

Требиње, 08.02.2010.

 

Предсједник

Миленко Чокорило