Skip to Content

Обавјештење о одржавању 2. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-55-2/10

Датум: 22.01.2010.

 

На основу члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске",  број: 41/04, 67/07, 113/07, 109/09) и члана 13. став 1. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 96/04), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

да ће одржати 2. (другу) редовну сједницу, у петак, 29. јануара 2010. године, са почетком у 11.00 часова у Требињу, у сали за састанке Регулаторне комисије.

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Разматрање и усвајање Записника са 1. редовне сједнице Регулаторне комисије одржане 30. децембра 2009. године у Требињу.
  2. Разматрање извјештаја са опште расправе и достављених коментара, те приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије по захтјеву подносиоца „ЕНЕРГОЛИНИЈА“ д.о.о. Зворник
  3. Разматрање и утврђивање нацрта дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом по захтјеву подносиоца „ГАС ПРОМЕТ“ а.д. Источно Сарајево – Пале.
  4. Разматрање извјештаја са редовне надзорне провјере у МХ ЕРС ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој и достављених коментара, те приједлога рјешења о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере.
  5. Разматрање приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора СТР „Ружа“ Приједор против МХ ЕРС ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Приједор.
  6. Разматрање захтјева за рјешавање спора Хрнић Миодрага из Бања Луке против МХ ЕРС ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука.
  7. Разматрање захтјева за рјешавање спора Десић Вере из Прњавора против МХ ЕРС ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Прњавор.
  8. Разматрање захтјева за рјешавање спора Сирар Млађена из Бања Луке против МХ ЕРС ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука.

 

Предсједник

Миленко Чокорило