Skip to Content

Обавјештење о комплетности захтјева - "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево - Пале

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање На основу члана 14. Закона о гасу (“Службени гласник Републике Српске”, број 86/07) и члана 15. Правилника о издавању дозвола (“Службени гласник Републике Српске”, број 04/09), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

 

О Б А В Ј Е Ш Т А В А    Ј А В Н О С Т

о комплетности захтјева у поступку издавања дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом

 

Акционарско друштво за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса "ГАС ПРОМЕТ" Источно Сарајево-Пале (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је дана 29. децембра 2009. године, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: РЕРС) Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом.

 

Подносилац захтјева је предузеће које је уписано у судски регистар, регистарски уложак број 1-1619 код Основног суда у Сокоцу и регистровано за обављање дјелатности из сектора природног гаса.  

 

У поступку обраде захтјева и приложене документације, РЕРС је утврдио да је захтјев комплетан и да садржи:

-       попуњен оригинални образац РЕРС-а - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом (ОБ.04.12) и

-       изјаве и доказе који потврђују наводе из поднесеног захтјева.

 

Статус умјешача у поступку издавања наведене дозволе РЕРС може одобрити правном или физичком лицу које се идентификује и благовремено поднесе захтјев за стицање статуса умјешача, у писаној форми, најкасније до истека рока за подношење коментара у писаној форми на нацрт дозволе, те докаже да има директан интерес у поступку, који је различит од општег јавног интереса и да располаже подацима и чињеницама које су од значаја за издавање ове дозволе.

 

Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у поједине документе из захтјева у просторијама РЕРС-а те поднијети коментаре, у писаној форми, на поднесени захтјев који је објављен на интернет страници РЕРС-а: www.reers.ba, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Улица Српска број 2, Требиње, најкасније до 19. јануара 2010. године.

 

Број: 01-1052-3/09

Датум: 12. јануар 2010.

Предсједник

Миленко Чокорило