Skip to Content

Обавјештење о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе "Енерголинија" д.о.о. Зворник

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: Р-01-1054-124/09

Датум: 30.12.2009.

 

На основу члана 54. став 2. и 3. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број: 8/08, 34/09 и 92/09) и члана 19. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 71/05), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

 

ОБАВЈЕШТАВА   ЈАВНОСТ

О ОДРЖАВАЊУ ОПШТЕ РАСПРАВЕ

o Нацрту дозволе

за обављање дјелатности производње електричне енергије

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) je на 1. редовној сједници одржаној 30. децембра 2009. године утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, по захтјеву подносиоца "“ЕНЕРГОЛИНИЈА“ д.о.о. Зворник.

У поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Зворнику, Каракај (просторије Фабрике глинице „БИРАЧ“ а.д. Зворник) дана 15. јануара 2010. године са почетком у 10.00 часова.

Предмет ове дозволе је обављање дјелатности производње електричне енергије, под условима прописаним дозволом.

Општа расправа је отворена за присуство јавности и активно учешће заинтересованих  лица, у циљу прибављања коментара на Нацрт дозволе, непосредно на самој расправи.

Нацрт дозволе стављен је на располагање јавности на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије: "www.reers.ba". Заинтересована лица могу доставити и коментаре у писаној форми на Нацрт дозволе или доставити захтјев за стицање статуса умјешача путем поште, на адресу: Регулаторна  комисија за енергетику Републике Српске, улица Српска број 2, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba, најкасније до  20. јануара 2010. године.

Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

 

Предсједник

Миленко Чокорило