Skip to Content

Саопштење за медије, 30. децембар 2009.

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

На својој првој редовној сједници (у новом сазиву), одржаној 30.12.2009, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске утврдила је тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом у Републици Српској као и тарифне ставове за кориснике дистрибутивних система  по захтјеву пет електродистрибутивних предузећа из састава Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске", а.д. Требиње и то: МХ ЕР ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, МХ ЕРС ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, МХ ЕРС ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале и МХ ЕРС ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Такође су утврђене цијене електричне енергије на прагу електране по захтјеву два предузећа за производњу електричне енергије и то двије термоелектране: МХ ЕРС ЗП "РиТЕ Угљевик" а.д. Угљевик и МХ ЕРС ЗП "РиТЕ Гацко".

 

Након спроведеног тарифног поступка у ком су анализирани захтјеви поменутих  предузећа, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске одобрила је повећање цијена електричне енергије за снабдијевање тарифних купаца у просјеку од 6,2% засивно од категорије потрошње и групе купаца. Као што је већ познато захтијевани постотак повећења од стране поменутих предузећа износио је у просјеку 7,4%.

Одобрени проценат повећања за купце из категорије индустрије у просјеку износи у просјеку 6,6%, за комерцијалне купце (остала потрошња на 0,4 кВ) у просјеку износи 2,3% док је одобрени проценат повећања за домаћинства у просјеку 7,7%.

Утврђене цијене ће бити у примјени почевши од 1.1.2010. године, односно у рачуну за електричну енергију за јануар.

 

На истој сједници, Регулаторна комисија дала је сагласност на тарифне ставове за кориснике дистрибутивног система природног гаса за све категорије потрошње и тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом из категорије домаћинства за предузеће "Сарајево Гас" а.д. Источно Сарајево. Проценат повећања тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца из категорије домаћинства износи у просјеку 6,9%. Напомињемо да се не повећава приход компаније, већ је извршена прерасподјела постојећих укупних трошкова на категорије потрошње на начин да сваки купац треба да сноси онај дио трошка који проузрокује систему.

Остали купци природног гаса су, у складу са Законом о гасу РС, квалификовани те стога РЕРС не даје сагласност за снабдијевање тих купаца природним гасом.

 

Такође је утврђен и нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије предузећу "Енерголинија" д.о.о. Зворник.