Skip to Content

Обавјештење о одржавању редовне сједнице Регулатора

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: 01-1054-2/09

Датум: 29.12.2009.

 

На основу члана 21. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске",  број: 41/04, 67/07, 113/07, 109/09) и члана 13. став 3. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 96/04), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Обавјештењем број 01-1023-2/09 од 17.12.2009. године, јавност је обавијештена да ће на 57. редовној сједници заказаној за 24. децембар 2009. године, Регулаторна комисија за енергетику донијети одлуке о цијени електричне енергије на прагу електрана, тарифним ставовима за кориснике дистрибутивних система, тарифним ставовима за неквалификоване купце, као и одлуку о давању сагласности за цијене услуга и цијене снабдијевања природним гасом, односно тачке 2, 3, 4, 5. и 6. дневног реда.  Ове тачке дневног реда нису разматране на 57. редовној сједници о чему је обавјештена јавност дана 24.12.2009. године, те подносиоци захтјева и умјешач, са назнаком да ће се јавност и учесници у поступку благовремено обавијестити о термину одржавања редовне сједнице на којој ће се разматрати поменуте тачке дневног реда.

 

Такође се обавјештава јавност да Регулаторна комисија заказује одржавање 1. редовне сједнице у сриједу 30.12.2009. године са почетком у 12.00 часова у просторијама Регулаторне комисије у Требињу, Улица Српска 2, на којој ће се разматрати наведене тачке дневног реда, и то:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1.       Разматрање и усвајање Записника са 57. редовне сједнице Регулаторне комисије одржане 24. децембра 2009. године у Требињу.

2.       Разматрање извјештаја и коментара на извјештај водитеља поступка у тарифном поступку за одобрење цијене на прагу електране по захтјеву  подносилаца:

·    МХ ЕРС ЗП ”Рудник и Термоелектрана Гацко” а.д. Гацко

·     МХ  ЕРС ЗП ”Рудник и Термоелектрана Угљевик” а.д. Угљевик

и утврђивање цијене електричне енергије на прагу електрана и њихове структуре.                  

3.   Разматрање извјештаја и коментара на извјештај водитеља поступка у

тарифном поступку за одређивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система по захтјеву подносилаца:

·    МХ ЕРС ЗПЕлектрокрајинаа.д. Бања Лука

·    МХ ЕРС  ЗПЕлектро Добоја.д. Добој

·    МХ ЕРС ЗПЕлектро - Бијељинаа.д. Бијељина

·    МХ ЕРС ЗПЕлектродистрибуцијаа.д. Пале

·    МХ ЕРС ЗПЕлектро - Херцеговинаа.д. Требиње

и утврђивање цијена и тарифних ставова за кориснике дистрибутивних  система.

4.   Разматрање извјештаја и коментара на извјештај водитеља поступка у  тарифном поступку за одређивање тарифних ставова за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској по захтјеву подносилаца:

·         МХ ЕРС ЗПЕлектрокрајинаа.д. Бања Лука

·         МХ ЕРС ЗПЕлектро Добоја.д. Добој

·         МХ ЕРС  ЗПЕлектро - Бијељинаа.д. Бијељина

·         МХ ЕРС ЗПЕлектродистрибуцијаа.д. Пале

·         МХ ЕРС ЗПЕлектро - Херцеговинаа.д. Требиње

и утврђивање тарифних ставова за неквалификоване купце електричне      енергије у Републици Српској.

5.    Разматрање приједлога Одлуке о давању сагласности на цијене услуга и цијене снабдијевања природним гасом предузећу „САРАЈЕВО ГАС“ а.д. Источно Сарајево.

6.    Разматрање и утврђивање нацрта дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије предузећу „ЕНЕРГОЛИНИЈА“ д.о.о. Зворник.

 

Сједница је отворена за присуство јавности - заинтересованих лица, без права  учешћа у раду сједнице.

 

 

Предсједник

Миленко Чокорило