Skip to Content

Саопштење за медије, 12.11.2009.

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Требиње, 12.11.2009.

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске донијела је, на својој 54. редовној сједници која је одржана 11. новембра 2009. године, Одлуку о провођењу тарифног поступка за одобрење цијена на прагу електране, за одобрење тарифних ставова за  кориснике дистрибутивних система у Републици Српској и за одобрење тарифних ставова за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској по захтјевима електроенергетских предузећа из састава Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње.

Захтјев за провођење тарифног поступка поднијело је седам предузећа и то два предузећа за обављање дјелатности производње електричне енергије (термоелектране: предузећа МХ ЕРС ЗП "РиТЕ Угљевик" а.д. Угљевик и МХ ЕРС ЗП "РиТЕ Гацко" а.д. Гацко) и пет предузећа за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије  (МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, МХ ЕРС ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, МХ ЕРС ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале и МХ ЕРС ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње).

Провођење тарифног поступка, који се темељи на захтјеву за повећање одобреног потребног прихода због повећане вриједности основних средстава (што је резултат набавке нових основних средстава потребних за обављање регулисаних дјелатности) и процјене вриједности основних средстава која је довела до повећања трошкова амортизације и повећања захтијеваног поврата на капитал, траје најмање 45 дана.

На основу захтијеваних појединачних прихода и планиране потрошње за 2010. годину, промјена просјечне цијене за снабдијевање тарифних купаца износила би 7,4%,

У оквиру поступка, Регулаторна комисија ће обавити све прописане активности прије доношења коначне одлуке.

На истој сједници је усвојен Извјештај и приједлог рјешења о предузимању мјера након проведене редовне надзорне провјере у МХ ЕРС ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Такође је донесен Закључак о обустави поступка за пренос дозволе, по захтјеву Фабрике глинице "Бирач" а.д. Зворник, за обављање дјелатности производње електричне енергије на предузеће "Електролинија" д.о.о. Зворник.

Као четврта тачка дневног реда разматрана је и донесена Одлука о измјенама и допунама Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.