Skip to Content

Обавјештење о одржавању 105. редовнe сједницe

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-123-2/19   
Датум: 01.03.2019.

 

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске",  број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

да ће одржати 105. редовну сједницу у петак, 8. марта 2019. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7.      

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Разматрање и усвајање Записника са 104. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 27. фебруара 2019. године у Требињу.

2. Разматрање нацрта Правилника о изградњи директног гасовода.

3. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Дакић Драгоја из Градишке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука.

 

Предсједник
Владислав Владичић