Skip to Content

Обавјештење о одржавању 101. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-20-2/19
Датум: 16.01.2019.

 

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

да ће одржати 101. редовну сједницу у уторак, 22. јануара 2019. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7.   

  

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1. Разматрање и усвајање:

 Записника са 99. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 26. децембра 2018. године, у Требињу и

 Записника са 100. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 27. децембра 2018. године, у Требињу.

2. Разматрање приједлога рјешења о привременој регулаторној накнади за 2019. годину.

3. Разматрање нацрта рјешења о измјенама дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса и дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса.

4. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ТЕСЛА 4'', привредног друштва ''ТЕСЛА''  д.о.о. Модрича.

5. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''СУНЦЕ 1'', привредног друштва ''BUILDing''  д.о.о. Требиње.

6. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''КЛОБУЧАРИЦА'', привредног друштва "СТРАЈКО – ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Требиње.

7. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''МИЉАЦКА'', привредног друштва ''GREEN ENERGY'' д.о.о. Пале.

8. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''KРУПАЦ'', привредног друштва ''САС'' д.о.о. Прибој.

9. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Бабић Радмиле из Бање Луке против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука.

10. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Ђукић Мићa из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Драгану Гаврићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.

11. Разматрање захтјева за омогућавањем располагања основним средствима привредног друштва ''ЉБИЉЕ'' д.о.о. Љубиње, а која се користе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије од стране Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

12. Разматрање захтјева мјештана села Изгори, Мјесна заједница Врба, општина Гацко, за предузимање активности на развоју дистрибутивне мреже и омогућавања приступа дистрибутивној мрежи, на дистрибутивном подручју Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Предсједник
Владислав Владичић