Skip to Content

Обавјештење о покретању поступка измјена дозволе за управљање системом за транспорт природног гаса и дозвола за транспорта природног гаса

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број:01-488-2/18
Датум: 26.12.2018.

 

На основу одредби члана 65. став 3. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске" број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о покретању поступка измјена дозволе за oбављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 99. редовној сједници, одржаној 26.12.2018. године, у Требињу, донијела Закључак о покретању поступка измјена дозволе за oбављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса у погледу измјене периода важења дозвола, а које су издате рјешењима Регулаторне комисије, како слиједи:

  • Рјешење број 01-238-11/14/Р-88-222 од 30.07.2014. године, Акционарском друштву за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса,
  • Рјешење број 01-239-5/14/Р-88-223 од 30.07.2014. године, Акционарском друштву за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале за обављање дјелатности транспорта природног гаса и
  • Рјешење број 01-234-10/14/Р-88-218 од 30.07.2014. године, Акционарском друштву за транспорт и дистрибуцију природног гаса „САРАЈЕВО-ГАС“ Источно Сарајево за обављање дјелатности транспорта природног гаса.

С обзиром да наведена дозвола за oбављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса престају да важе 31.07.2019. године, Регулаторна комисија је, на основу одредбе члана 63. и 65. став 1. и 2. Правилника о издавању дозвола, на властиту иницијативу, покренула поступке измјена издатих дозвола само у погледу измјене периода важења дозвола.

Закључак о покретању поступака измјена дозвола је објављен на огласној табли и на интернет страници Регулаторне комисије "www.reers.ba".

Корисници дозвола и заинтересована лица могу поднијети коментаре у писаној форми у вези са било којим питањем око покренутих поступака измјене дозвола. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Статус умјешача у поступку измјене дозволе, Регулаторна комисија може одобрити правном или физичком лицу које, у свом захтјеву, образложи да има посебан (властити, директан) интерес да учествује у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање у поступку измјене дозволе.

Коментари и захтјеви за стицање статуса умјешача могу се доставити у писаној форми путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње, Краљице Јелене Анжујске бр. 7, 89101 Требиње, факсом на број: 059/272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba, најкасније до 10.01.2019. године.

 

Предсједник
Владислав Владичић