Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај у МСЕ „Сунце 1“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-407-6/18
Датум: 17.12.2018.

 

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о  подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији  (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е   З А   Ј А В Н О С Т

о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларној електрани

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 22. октобра 2018. године од привредног друштва „Building“ д.о.о. Требиње примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу Мала соларна електрана „Сунце 1“. Након обавјештења о некомплетности, подносилац захтјева је доставио недостајућу документацију и комплетирао захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај у Малој соларној електрани „Сунце 1“, предајом на протокол Регулаторне комисије 10. децембра 2018. године и то се сматра датумом комплетирања овог захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај.

Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку у форми рјешења.

 

Предсједник
Владислав Владичић