Skip to Content

Обавјештење о одржавању 99. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-481-2/18
Датум: 21.12.2018.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске",  број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

да ће одржати 99. редовну сједницу у сриједу, 26. децембра 2018. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7.      

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 98. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 14. децембра 2018. године, у Требињу.

2. Разматрање приједлога Правилника о издавању дозвола.

3. Разматрање приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о  јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.

4. Разматрање приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.

5. Разматрање приједлога Методологије за обрачун регулаторне накнаде.

6. Разматрање захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдиjeвање природним гасом у Републици Српској, подносиоца привредно друштво ''ЗВОРНИК СТАН'' а.д. Зворник.

7. Разматрање приједлога закључка о покретању поступка измјене дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса и дозволe за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса.
 

Предсједник
Владислав Владичић