Skip to Content

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом - А.Д. "Зворник-стан" Зворник

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-415-2/18
Датум: 20.12.2018.

 

На основу одредби члана 53. став 1. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом (“Службени гласник Републике Српске”, број 51/14), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске објављује
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Привредно друштво А.Д. "Зворник-стан" Зворник је, на основу одредби члана 43. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске поднијело Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом број 2732/2018, који је запримљен у Регулаторној комисији 05.11.2018. године. Захтјевом се тражи давање сагласности на промјену тарифног става потрошња са 0,6718 KM/Sm3 на 0,8668 KM/Sm3 за jaвно снабдијевање купаца природним гасом, с тим да се за тарифни став мјерно мјесто не захтијева промјена. Предлaже се примјена  нових  тарифних ставова од 01.11.2018. године.

Захтјев за промјену тарифних ставова је узрокован промјеном набавне цијене природног гаса  са 0,430 KM/Sm3 на 0,625 KM/Sm3. На напријед наведену набавну цијену природног гаса додаје се цијена дистрибуције од 0,1133 KM/Sm3 и цијена услуге снабдијевања од  0,1285 KM/Sm3, тако да новоформирани тарифни став за потрошњу природног гаса за подносиоца захтјева износи 0,8668 KM/ Sm3, умјесто важеће цијене од 0,6718 KM/Sm3, док тарифни став за мјерно мјесто износи 3,00 KM, при чему су приказане цијене без ПДВ-а.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске ће размотрити поднесени захтјев у скраћеном поступку, на основу одредби члана 61. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом.

Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом привредног друштва А.Д. ''Зворник-стан'' Зворник је објављен на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске "www.reers.ba". Заинтересована лица могу доставити коментаре у писаној форми на поднесени захтјев, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, улица Краљице Јелене Анжујске број 7, 89101 Требиње, факсом на број 059/272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba. Регулаторнa комисија ће разматрати коментаре који се доставе у сједиште Регулаторне комисије најкасније до 25. децембра 2018. године до 15.00 часова.

Предсједник
Владислав Владичић