Skip to Content

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ "Бочац 2"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-362-5/18
Датум: 05.12.2018.

 

На основу члана 54. став 1. и 2. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске" број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 15. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске" број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије

Мјешовити холдинг "Електропривреда РС" – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће "Хидроелектране на Врбасу" акционарско друштво Мркоњић Град, поднијело је 04.09.2018. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Бочац 2", на ријеци Врбас. 

У поступку обраде захтјева и приложене документације, као и допуне захтјева, утврђено је да је захтјев комплетан и да садржи:

  • попуњен оригинални образац Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије (ОБ.04.01) и
  • изјаве и доказе који потврђују наводе из поднесеног захтјева.

Статус умјешача у поступку издавања дозволе, Регулаторна комисија може одобрити правном и физичком лицу које, у свом захтјеву, образложи да има  посебан (властити, директан) интерес да учествује у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјеву за издавање дозволе.

Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у поједине документе из захтјева у просторијама Регулаторне комисије, те доставити коментаре, у писаној форми, на поднесени захтјев који је објављен на интернет страници Регулаторне комисије: "www.reers.ba", најкасније до 12.12.2018. године.

Коментари на поднесени захтјев, као и захтјев за стицање статуса умјешача у поступку може се доставити, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7, 89101 Требиње, факсом на број: 059/272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Предсједник
Владислав Владичић