Skip to Content

Обавјештење о утврђивању Нацрта правилника о издавању дозвола и одржавању опште расправе

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-451-2/18
Датум: 29.11.2018.

На основу члана 39. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10) и члана 9. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске”, број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је на 96. редовној сједници, одржаној 28. новембра 2018. године у Требињу, утврдила Нацрт правилника о издавању дозвола (у даљем тексту: Нацрт правилника).

У поступку јавног разматрања Нацрта правилника, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Требињу у просторијама Регулаторне комисије, улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7, у уторак, 11.12.2018. године, са почетком у 11.00  часова.

Основни разлози за доношење овог правилника су: првенствено доношење Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске" број 22/18), као и доношење подзаконских аката Регулаторне комисије којима се прије свега регулише тржиште електричне енергије и производњa електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, те доношење или измјена прописа који регулишу специфичне области које су повезане са поступцима издавања дозвола у енергетском сектору.

Општа расправа је отворена за присуство јавности и заинтересованих лица у циљу прибављања коментара на Нацрт правилника, непосредно на самој расправи. Вријеме за давање коментара може бити ограничено у складу са инструкцијама датим током расправе од стране водитеља поступка.

Нацрт правилника стављен је на располагање јавности на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије "www.reers.ba". Заинтересована лица могу доставити коментаре у писаној форми на Нацрт правилника путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу: "regulator@reers.ba", најкасније до 12.12.2018. године.

Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Предсједник

Владислав Владичић