Skip to Content

Обавјештење о одржавању 97. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-453-2/18   
Датум: 30.11.2018.

 

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

да ће одржати 97. редовну сједницу у петак, 7. децембра 2018. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7.  

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

  1. Разматрање и усвајање Записника са 96. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28. новембра 2018. године, у Требињу.
  2. Разматрање нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.
  3. Разматрање нацрта Правилника о измјенама и допунама Првилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.
  4. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''BLC 2'', подносиоца Висока школа „Banja Luka College“ Бања Лука.
  5. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Демићка'', подносиоца привредно друштво „ДСМ Електрус“ д.о.о. Котор Варош.
  6. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Голубача'', подносиоца привредно друштво ''SETTE ENERGY'' д.о.о. Градишка.
  7. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Ситонија'', подносиоца привредно друштво ''SETTE ENERGY'' д.о.о. Градишка.
  8. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Љубиње ЗЈ 142 kWp'', подносиоца Јанковић Зорана из Бања Луке.
  9. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Будисавље'', подносиоца привредно друштво "EtMax" д.о.о. Бања Лука.
  10. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Електро Добој - Теслић'', подносиоца МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој.

Предсједник
Владислав Владичић