Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права - МСЕ “Тркља 1“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-355-6/18
Датум: 07.11.2018.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларним електранама


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је дана 30.10.2018. године од подносиоца захтјева, Божа Тркље, примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу у МСЕ “Тркља 1“. 
Соларна електрана гради се на крову пословног објекта бивше фабрике „Југомонтажа“ а на земљишту означеном као к.ч. број 1011 К.О. Билећа-Град (нови премјер) на адреси Језерине бб у Билећи. У достављеном обрасцу захтјева наведено је да је инсталисана снага производног постројења 46,8 kW, панели, планирана годишња производња 72.500 kWh, те планирани почетак рада 31. децембар 2019. године.
Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о додјели права на подстицај у форми рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић