Skip to Content

Обавјештење о одржавању 94. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-389-2/18
Датум: 12.10.2018. 

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


да ће одржати 94. редовну сједницу у сриједу, 17.октобра 2018. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 93. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 27. септембра 2018. године, у Требињу.
2. Разматарање захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у Републици Српској, подносиoца Акционарско друштво ''Зворник - стан'' Зворник.
3. Разматрање Нацрта Одлуке o висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.
4. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Ђурић Стева из Модриче, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој.
5. Разматрање захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''АLFA MIX'' д.о.о. Лончари, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.
 

Предсједник
Владислав Владичић