Skip to Content

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стево Ђурић, Модрича

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-271-7/18
Датум: 27.09.2018.

На основу члана 28. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 73. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о рјешавању спора у скраћеном поступку

 

На 93. редовној сједници одржаној дана 27.09.2018. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), након разматрања захтјева за рјешавање спора Ђурић Стева из Модриче, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, донијела је Закључак број 01-271-6/18/Р-93-236 о рјешавању овог спора у скраћеном поступку и утврдила нацрт рјешења овог спора. Донесени закључак и нацрт рјешења су достављени странкама у поступку, тако да странке и заинтересована лица могу поднијети Регулаторној комисији коментаре на ове акте у писменој форми, у року од осам дана од дана достављања, односно објављивања овог обавјештења.
 

Предсједник
Владислав Владичић