Skip to Content

Обавјештење о одржавању 93. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-378-2/18
Датум: 21.09.2018. 

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


да ће одржати 93. редовну сједницу у четвртак, 27. септембра 2018. године, са почетком у 10.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 92. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 13. септембра 2018. године, у Требињу.
2. Разматарање захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у Републици Српској, подносиoца Акционарско друштво ''Зворник - стан'' Зворник. 
3. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''До'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу ''СТРАЈКО'' Берковићи. 
4. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''БЛЦ 2'', подносиоца ''BANJA LUKA COLLEGE'' Бања Лука.
5. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''Новаковић 2'', подносиоца Ненада Новаковића из Бање Луке.
6. Поновно разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Грабовичка ријека'', подносиоца Друштво за производњу електричне енегрије ''Е-промет'' д.o.o. Котор Варош. 
7. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ЕФТ Солар'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу електричне енергије и производњу, прераду, транспорт и трговину угљем ''ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари'' Станари. 
8. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Митра Пантићa из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина. 
9. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Предрага Савићa из Челопека, Град Зворник, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина. 
10. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Мирка Стипићa из Братунца, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина. 
11. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Рабије Буљубашић из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.
12. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Друштвa за производњу, трговину и услуге "Електро-Јована" д.о.о. Милићи, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина. 
13. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Војислава Николићa из Власенице, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.
14. Разматрање захтјева за рјешавање спора Стева Ђурићa из Модриче, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој.
15. Разматрање захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''АLFA MIX'' д.о.о. Лончари, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.
Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.
 

Предсједник
Владислав Владичић