Skip to Content

Обавјештење о пријему комлетног захтјева за одобрење права на подстицај производње у МСЕ "ЕФТ Солар"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-363-4/18
Датум: 13.09.2018.

На основу одредби члана 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикaсној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларној електрани


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 7. септембра 2018. године примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу Мала соларна електрана ЕФТ Солар.
Прегледом достављене документације утврђено је да је уз образац захтјева достављена и остала прописана документација, те да је захтјев комплетан. У обрасцу захтјева наведено је да је номинална активна снага производног постројења 405,4 kW, а планирана нето годишња производња износи 480.000 kWh. 
Регулаторна комисија размотриће захтјев, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, и на једној од наредних редовној сједница ће донијети коначну одлуку о захтјеву.
 

Предсједник
Владислав Владичић