Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - СЗР „Делта“ Боро Ћорић с.п. Дервента

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-354-5/18
Датум: 10.09.2018.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларној електрани


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 28.08.2018. године примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која ће се производити у Малој соларној електрани „Делта“, која се гради на крову производне хале СЗР Делта. Према подацима који су наведени у захтјеву инсталисана снага инвертера је 180 kW, фотонапонских панела 180 kW, планирана производња за коју се захтијева подстицај је 220.000 kWh, те планирани почетак рада 31.08.2019. године. Подносилац захтјева је СЗР „Делта“ Боро Ћорић с.п. Дервента. Иначе, подносилац захтјева је, у претходном периоду, 25. фебруара 2016. године, Регулаторној комисији доставио захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за наведено производно постројење, уз који је достављена пратећа документација. Захтјев је комплетиран 01. априла 2016. године, о чему је јавност, такође, обавијештена. 
У складу са Закључком Регулаторне комисије, број 01-255-1/17/Р-43-96 од 21. априла 2017. године и новом Потврдом за енергију број 1.1/04/1-30-248/18, од 27. августа 2018. године, издатом од стране Оператора система подстицаја, подносилац захтјева је био дужан доставити иновирани захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај. Иновирани захтјев је достављен на протокол Регулаторне комисије 28. августа 2018. године.
Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13 и 108/13) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић