Skip to Content

Обавјештење о одржавању 92. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-364-2/18
Датум: 07.09.2018. 

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 92. редовну сједницу у четвртак, 13. септембра 2018. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 91. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 29. августа 2018. године у Требињу.
2. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енрегије у Термоелектрани ''Станари'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу електричне енергије и производњу, прераду, транспорт и трговину угљем ''ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари'' Станари.
3. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''Главица'', на ријеци Пливи, подносиоца привредно друштво ''БББ'' д.о.о. Шипово. 
4. Разматрање захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''До'', подносиоца привредно друштво ''СТРАЈКО'' д.о.о. Берковићи.
5. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана "Главица", на ријеци Пливи, привредно друштво "БББ" д.о.о Шипово.
6. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана "Медош", на ријеци Дрињачи, подносиоца захтјева привредно друштво "Medoš One" д.о.о Бања Лука.
7. Поновно разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана ''ТОРИЧ 2'', привредног друштва ''СОЛАР ТОРИЧ'' д.о.о. Бањалука.
8. Поновно разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''МЕ-Солар'', привредног друштва ''Монтинг-Енергетика'' д.о.о. Требиње.
9. Поновно разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ДЕЛТА'', СЗР ''ДЕЛТА'' Боро Ћорић с.п. Дервента.
 

Предсједник
Владислав Владичић